Priprave na sprejemne izpite Fakultete za Šport

Bodoči študent/ študentka Fakultete za šport!

Veseli smo, da si se odločil/a za vpis na Fakulteto za Šport. Tudi naša ekipa »Priprav na sprejemce« je bila še nedolgo nazaj v tvoji vlogi. Študij na FŠ je res zanimivo, kolegialno in aktivno doživetje, ti želimo, da uspeš v svoji želji, nadaljevati izobrazbo v športni smeri. Vsak posamezno smo pomagali že veliko bodočim »brucem«. Predlani smo to prvič naredili kot »ekipno delo« in s tem želimo nadaljevati. Izkušnja je bila res dobra tako iz naše strani, kot iz strani zdaj že študentov FŠ. V skupini, dobrem vzdušju, ljudmi z istimi cilji in izkušenimi trenerji so treningi bolj učinkoviti in zabavni. Hkrati boš ob tem spoznal bodoče sošolce, mentorje in tudi kakšno anekdoto iz FŠ.

Preden boš kot študent/ka lahko prestopil/a prag Fakultete za šport, te čakajo še sprejemni izpiti, ki prinašajo 40% vseh točk potrebnih za vpis. Pri izračunu točk se upoštevajo rezultati vseh šestih testov, zato je pomembno, da dobro opraviš vse gibalne naloge.

Da boš na »sprejemcih« samozavesten in maksimalno pripravljen, smo zate, bodočega »difovca«, organizirali priprave, ki bodo poskrbele, da boš testne naloge opravil z odliko.

V okviru priprav boš prejel strokovno voden trening, kondicijski program za delo doma, mentorstvo, dostop do zaprte FB skupine in nove prijatelje, s katerimi se boš kasneje družil tudi na FŠ. Na voljo ti bomo tudi po končanem vpisu v obliki mentorstva in strokovne prakse.

Gibalni testi so:

 • Skok v daljino iz mesta
 • Vesa v zgibi (dekleta) /Zgibe (fantje)
 • Poligon nazaj
 • Plavanje na 100 m
 • Tek na 100 m
 • Tek na 2400 m

V preteklosti so bile za posamezni test naslednje norme:

Testi Norme – ženske Norme – moški
Tek na 100m 17,00 s 14,00 s
Tek na 2400m 13 min 10 min
Skok v daljino iz mesta 185 cm 230 cm
Vesa v zgibi (dekleta) 30s
Zgibe (fantje) 6
Poligon nazaj 11,1s 8,9s
Plavanje na 100m 2min 15s 2min

 

Postopek točkovanja rezultatov preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v letu 2023 pa je sledeč:
1. Iz postopka se izločijo vsi kandidati, ki niso končali celotnega testiranja ali pa so v več kot dveh testih dosegli rezultat, ki je slabši od predpisane norme.

2. Za vsak test posebej se izračuna:
a) mesto (1., 2., …), ki ga je dosegel kandidat;

b) mesto se pretvori v t.i. normalno vrednost po metodi Blom;

c) Predznak normalne vrednosti se po potrebi obrne, tako da boljši rezultat vedno prinese boljšo normalno vrednost. Ta pretvorba povzroči, da ima vsak test znotraj skupine (spol, program) enako povprečje (0) in standardni odklon (1).

3. Rezultati vseh šestih testov se seštejejo, vsota pa linearno transformira tako, da je najslabši rezultat 0, najboljši pa 100 točk.

4. Tako dobljenemu rezultatu se prišteje morebitni bonus za kategorizacijo po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije (100 točk za perspektivni, mednarodni ali svetovni razred, 15
točk za državni razred in 10 točk za mladinski razred).

5. Samo za študijski program Športno treniranje: izračuna se bonifikacija za morebitni trenerski naziv: 10 točk za I. stopnjo (vaditelj, inštruktor), 15 za II. stopnjo (učitelj) in 30 za III. stopnjo (trener).Če bonus za trenerski naziv preseže bonus za naziv športnika, potem se ta bonus upošteva namesto bonusa za naziv športnika. Primer: kandidatu, ki ima hkrati naziv učitelja
(II. stopnja) in naziv športnika mladinskega razreda, se upošteva samo bonus za trenerski naziv (15 točk), ker je ta višji kot bonus za naziv športnika (10 točk).

6. Če rezultat s prištetimi bonusi preseže 100 točk, se spremeni v 100 točk (maksimalno število točk od preizkusa).

7. Maksimalno možno število doseženih točk je 100.

Najbolj pomembne so točke 1 in 3 ter 4 ali 5, če si tekmovalni športnik ali trener. Zapomni si, da je najpomembneje opraviti vse teste po svojih najboljših zmožnostih, le tako boš dosegel glede na lastne sposobnosti maksimalno število točk. Ker so testi med seboj zelo različni, narediš vsak test maksimalno, brez taktiziranja ali strahu pred utrujenostjo.

Tekom priprav ti bomo razložili tudi primerne strategije za opravljanje posameznih testov. Na primer strategija teka na 2400m je povsem drugačna kot pri teku na 100m.

S tabo bodo uveljavljeni trenerji plavanja, atletike in kineziologi, ki so, ali pa še svoje znanje izpopolnjujejo na Fakulteti za šport.

Ekipo trenerjev lahko preveriš tukaj.

V treninge bomo vključili pripravo na vse testne naloge. V začetni fazi bomo izvedli izhodiščno testiranje in ga nato ponovili še 2x, zadnje testiranje te čaka približno 14 dni pred
sprejemnimi izpiti. Skupna vadba bo potekala 2x tedensko in bo usmerjena v izpopolnjevanje testnih nalog izven vode. Dobili boste tudi kondicijski program za vadbo doma in sprotno podporo v zaprti FB skupini. Plavalni treningi se bodo organizirali po prejetih prijavah in po dogovoru z udeleženci (plavalni treningi niso všteti v ceno osnovnega paketa).

S pripravami začnemo v Ljubljani 7. marca 2023 in končamo z zaključenim sprejemnim izpitom, ki bo predvidoma v zadnjem tednu junija (27. ali 28.).

Prijave zbiramo do 28. 2. 2023 na prijavnici.

Štirimesečni program lahko poravnaš:

 • Mesečno – 85 € / mesec
 • 2 obroka – 153 € / obrok
 • V enkratnem znesku – 255 €

Program vsebuje:

 • treningi 2-krat tedensko po 75min,
 • program treninga za vadbo doma,
 • začetno, vmesno in končno testiranje,
 • mentorstvo,
 • dostop do FB skupine.

Doplačila:

Plavalni treningi se bodo organizirali in obračunali naknadno po dogovoru z vsemi vadečimi.

 • individualna ura – 35 €
 • Ura v paru – 40 €
 • Trening v manjših skupinah 3 do 6 oseb – 15 do 25 €

Pri individualni uri treninga cena karte/uporaba proge ni všteta v ceno. Pri skupinskih treningih je všteta karta/uporaba proge.

Za dodatne informacije nam pišite na FB stran priprav, difovc.bom@gmail.com ali pokličite 041 206 759 (Gregor)

Prijaviš se lahko tudi tukaj.

Opis

 

 

 

Title

Go to Top