Atletska šola

Vabljeni v atletsko šolo za osnovnošolce in mladostnike. Vpisujemo selekcije od U8 do U20+. V selekcijah U8 do U12 stremimo k vsestranskemu gibalnemu razvoju in spoznavanju z igralnimi ter kasneje tudi tekmovalnimi oblikami atletike, od selekcije U14 dalje pa lahko otroci preidejo v programe tekmovalne atletike ali nadaljujejo z rekreativno atletiko. Programi vadbe so prilagojeni starosti in biološkemu razvoju otrok in mladostnikov, omogočajo vsestranski razvoj in so odličen način preživljanja otrokovega prostega časa.

Sezona 2023/24 se prične v ponedeljek, 28. avgusta 2023 in za selekcije U8, U10, U12 in U14 ter rekreativne skupine U16 zaključi v petek, 21. junija 2024 (10 mesecev). Za tekmovalne selekcije U16, U18 in U20+ sezona poteka do 31. 8. 2024 (12 mesecev).

Poletni del (september, oktober, april – avgust) poteka v Parku Kodeljevo in na stadionu Slovan.

Zimski del (november – marec) poteka v telovadnicah Fakultete za šport, Waldorfske šole Ljubljana, v mali dvorani Kodeljevo, Večnamenski dvorani Kodeljevo in telovadnicah bližnjih šol. Zapisane ure zimskega dela so okvirne. Točni urniki in lokacije zimskega dela za posamezne skupine bodo objavljeni v septembru 2023.

Od selekcije U14 dalje se otroci delijo na tekmovalno ali rekreativno skupino. V tekmovalni skupini je več časa namenjenega tehničnim elementom posameznih atletskih disciplin z namenom nastopanja na tekmovanjih. Izbiro skupine opravite pri prijavi, tekom sezone je po dogovoru s trenerjem možen tudi prehod med skupinama.

Ob vpisu se poravna letna članarina, ki za sezono 2023-2024 znaša 40€.

Vadba je skozi igro usmerjena v socializacijo ter spoznavanje različnih gibalnih nalog in športnih disciplin. Treningi so didaktično in metodološko prilagojeni razvojni stopnji otrok. Otroke želimo navdušiti za razvoj svojih gibalnih znanj in socialnih veščin ter jih spoznati z osnovnimi športnimi igrami in atletskimi disciplinami.

Poletni del

 • Skupina 1: ponedeljek in sreda: 17.00-18.00 (TRENER: STAŠKA UDVANC)
 • Skupina 2: torek in četrtek: 17.00-18.00 (TRENER: ANDREJA MIKLAVČIČ)

Zimski del

 • Skupina 1: ponedeljek in sreda: 17.00-18.00 (TRENER: STAŠKA UDVANC)
 • Skupina 2: torek in četrtek: 17.00-18.00 (TRENER: ANDREJA MIKLAVČIČ)

CENA

 • 30 €/mesec – obisk 1-krat tedensko
 • 40 €/mesec – obisk 2-krat tedensko

*plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta)

Vadba v tem starostnem obdobju je še vedno skozi igro usmerjena v socializacijo in spoznavanje različnih gibalnih nalog, hkrati pa v delo že bolj aktivno vpeljujemo tehnične elemente atletskih disciplin. Treningi so didaktično in metodološko prilagojeni razvojni stopnji otrok in njihovemu gibalnemu predznanju.

Poletni del

 • Skupina 1: ponedeljek in sreda; 17.00-18.30 (TRENER: LIZA ŽVOKELJ)
 • Skupina 2: torek in četrtek; 17.00-18.30 (TRENER: TARA REMIH)

Zimski del

 • Skupina 1: ponedeljek in sreda: 17.00-18.00 (TRENER: LIZA ŽVOKELJ)
 • Skupina 2: torek in četrtek: 17.00-18.00 (TRENER: TARA REMIH)

CENA

 • 30 €/mesec – obisk 1-krat tedensko
 • 40 €/mesec – obisk 2-krat tedensko

*plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta)

Vadba v tem starostnem obdobju je še vedno skozi igro usmerjena v socializacijo in spoznavanje različnih gibalnih nalog, hkrati pa v delo že bolj aktivno vpeljujemo tehnične elemente atletskih disciplin. Treningi so didaktično in metodološko prilagojeni razvojni stopnji otrok in njihovemu gibalnemu predznanju. V tej selekciji se otroci začnejo udeleževati uradnih tekmovanj, zato zainteresirane pripravimo tudi na tekmovalni proces.

Skupina 1 (TRENER: ŽAN LUCA POTOČNIK)

Poletni del

 • Ponedeljek, sreda: 17.00-18.30
 • Petek: 16.00-17.30**

Zimski del

 • Ponedeljek, sreda: 16.30-18.00
 • Petek; 16.30-18.00**

Skupina 2 (TRENER: KATJA PETEK)

Poletni del

 • Torek, četrtek: 16.00-17.30
 • Petek; 16.00-17.30**

Zimski del

 • Torek, četrtek: 16.30-18.00
 • Petek; 16.30-18.00**

**Petkov termin treninga je namenjen predvsem bolj motiviranim otrokom za trening tehničnih elementov disciplin.

CENA

 • 30 €/mesec – obisk 1-krat tedensko
 • 40 €/mesec – obisk 2-krat tedensko
 • 45 €/mesec – obisk 3-krat tedensko

*plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta)

Vadba je v tem starostnem obdobju že bolj usmerjena v elemente atletskih disciplin, hkrati pa še vedno skrbimo za spontanost in širitev gibalnega repertoarja. Treningi so didaktično in metodološko prilagojeni tej razvojni stopnji otrok in njihovemu gibalnemu predznanju. Želimo, da otroci ob vodenju vaditelja razširijo osnovno atletsko znanje in se postopoma pripravljajo za resnejšo atletsko vadbo v obdobju srednje šole.

Poletni del

Rekreativna skupina (TRENER LIZA ŽVOKELJ)

 • Ponedeljek, sreda, petek; 15.30-17.00

Tekmovalna skupina (TRENER MARUŠA STERMECKI PUKL)

 • Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek; 15.30-17.00

Zimski del

Rekreativna skupina (TRENER LIZA ŽVOKELJ)

 • Ponedeljek, sreda, petek; 15.30-17.00

Tekmovalna skupina (TRENER MARUŠA STERMECKI PUKL)

 • Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek; 15.30-17.00

CENA

Rekreativna skupina

 • 30 €/mesec – obisk 1-krat tedensko
 • 40 €/mesec – obisk 2-krat tedensko
 • 45 €/mesec – obisk 3-krat tedensko

Tekmovalna skupina

 • 40 €/mesec – obisk 2-krat tedensko
 • 45 €/mesec – obisk 3-krat tedensko
 • 50 €/mesec – obisk 4 do 5-krat tedensko

Plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta)

Vadba je v tem starostnem obdobju že bolj usmerjena v elemente atletskih disciplin, hkrati pa še vedno skrbimo za spontanost in širitev gibalnega repertoarja. Treningi so didaktično in metodološko prilagojeni tej razvojni stopnji otrok in njihovemu gibalnemu predznanju. Želimo, da otroci ob vodenju vaditelja razširijo osnovno atletsko znanje in se postopoma pripravljajo za resnejšo atletsko vadbo v obdobju srednje šole.

Poletni del

Rekreativna skupina (TRENER NEŽA NAGLIČ)

 • Ponedeljek, sreda, petek: 15.30-17.00

Tekmovalna skupina (TRENER GREGOR VERBOŠT)

 • Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 15.30-17.00
 • Sobota: po dogovoru (tekmovalna skupina)

Zimski del

Rekreativna skupina (TRENER NEŽA NAGLIČ)

 • Ponedeljek, sreda, petek: 15.30-17.00

Tekmovalna skupina (TRENER GREGOR VERBOŠT)

 • Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 15.30-17.00
 • Sobota: po dogovoru (tekmovalna skupina)

CENA

Rekreativna skupina

 • 30 €/mesec – obisk 1-krat tedensko
 • 40 €/mesec – obisk 2-krat tedensko
 • 45 €/mesec – obisk 3-krat tedensko

Tekmovalna skupina

 • 45 €/mesec – obisk 3-krat tedensko
 • 50 €/mesec – obisk 4 do 5-krat tedensko

Plačilo celotne sezone (10 oz. 12 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta). Vadnina v tekmovalni skupini za julij in avgust se obračuna kot 1 mesec, pri plačilu celotne sezone v enkratnem znesku se obračuna 11 mesecev vadbe.

V tem obdobju je telo mladostnikov najbolj dovzetno za razvoj pomembnih gibalnih, fizioloških in morfoloških kvalitet vsakega posameznika in pomeni odskočno desko za nadaljnje ukvarjanje s člansko tekmovalno atletiko. Vadba še vedno upošteva biološko starost in gibalno predznanje mladostnika. Vadba zaradi bolj načrtovanega in strukturiranega dela potek v manjših skupinah in je vodena s strani atletskega trenerja specialista.

Poletni del (TRENER GREGOR VERBOŠT / TEVŽ KORENT)

 • Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 17.00-18.30
 • Sobota in dopoldanski treningi: po dogovoru

Zimski del (TRENER GREGOR VERBOŠT / TEVŽ KORENT)

 • Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 17.00-18.30
 • Sobota in dopoldanski treningi: po dogovoru

CENA

 • 45 €/mesec – obisk 3-krat tedensko
 • 60 €/mesec – obisk 4 do 8-krat tedensko

Plačilo celotne sezone (12 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta). Vadnina v tekmovalni skupini za julij in avgust se obračuna kot 1 mesec, pri plačilu celotne sezone v enkratnem znesku se obračuna 11 mesecev vadbe.

V tem obdobju je telo mladostnikov najbolj dovzetno za razvoj pomembnih gibalnih, fizioloških in morfoloških kvalitet vsakega posameznika in pomeni odskočno desko za nadaljnje ukvarjanje s člansko tekmovalno atletiko. Vadba še vedno upošteva biološko starost in gibalno predznanje mladostnika. Vadba zaradi bolj načrtovanega in strukturiranega dela potek v manjših skupinah in je vodena s strani atletskega trenerja specialista.

Poletni del (TRENER GREGOR VERBOŠT / NEŽA NAGLIČ / TEVŽ KORENT)

 • Ponedeljek, sreda in petek: 17.00-18.30
 • torek in četrtek: 16.00-17.30 ali po dogovoru
 • Sobota in dopoldanski treningi: po dogovoru

Zimski del (TRENER GREGOR VERBOŠT / NEŽA NAGLIČ / TEVŽ KORENT)

 • Ponedeljek, sreda in petek: 17.00-18.30
 • torek in četrtek: 16.00-17.30 ali po dogovoru
 • Sobota in dopoldanski treningi: po dogovoru

CENA

 • 45 €/mesec – obisk 3-krat tedensko
 • 60 €/mesec – obisk 4 do 8-krat tedensko

Plačilo celotne sezone (12 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta). Vadnina v tekmovalni skupini za julij in avgust se obračuna kot 1 mesec, pri plačilu celotne sezone v enkratnem znesku se obračuna 11 mesecev vadbe.

Skupina rekreativne atletike je namenjena vsem otrokom letnika 2008 in starejšim, ki se ne želijo udeleževati tekmovanj, jim pa atletika predstavlja kvaliteten način preživljanja prostega časa in skrb za zdravje.

Poletni del (TARA REMIH)

 • Ponedeljek, sreda in petek: 17.00-18.30

Zimski del (TARA REMIH)

 • Ponedeljek, sreda in petek: 17.00-18.30

CENA

 • 30 €/mesec – obisk 1-krat tedensko
 • 40 €/mesec – obisk 2-krat tedensko
 • 45 €/mesec – obisk 3-krat tedensko

Plačilo celotne sezone (10 mesecev) v enkratnem znesku (20 % popusta). 

Prijave za sezono 2023/24 so zaključene. Za naknadni vpis in dodatne informacije nam lahko pišete na info@tek.si.

Opis

Programe sofinancira:

 

Title

Go to Top